lawbach-feather-icon

Съдебни спорове

feather-icon
Извънсъдебно разрешаване на спорове (ADR) и медиация
feather-icon
Корпоративно право: спорове между акционери и отговорност на материално отговорните лица
feather-icon
Търговско и индустриално право: спорове по договори, отговорност, промишлени щети
feather-icon
Наказателно право в бизнеса
feather-icon
Индивидуални и колективни съдебни спорове в областта на трудовото право: съкращения, дискриминация, тормоз, условия на труд, възнаграждения, представителство пред съдилищата
feather-icon
Икономически спорове: нелоялна конкуренция и паразитизъм, внезапно прекратяване на установени търговски отношения
feather-icon
Строително право: професионална отговорност, събиране на вземания