lawbach-feather-icon

Oбщи условия за ползване - Политика за поверителност - Бисквитки

Този уебсайт, достъпен от следния URL адрес www.lawbach.com, е собственост на и се поддържа от LAWBACH A.A.R.P.I, Адвокатска кантора, с адрес и седалище на управление 222, булевард Сен Жермен, 75007 Париж, Франция, ЕИК 833 004 518 00019 и номер по ДДС FR44833004518.

LAWBACH е адвокатска кантора, специализирана в бизнес право, чиито адвокати са регистрирани в Парижката адвокатска колегия във Франция и Софийската адвокатска колегия в България.

Адвокатите на LAWBACH са обвързани от вътрешните правила на адвокатските колегии в Париж и София, както и от френските и българските национални правни норми в приложимата им версия, както и от законите и разпоредбите, свързани с упражняването на адвокатската професия.

Директор на публикацията е Лора Шалганова, в качеството си на управител на LAWBACH адвокатска кантора.

Администратор на уебсайта е Лора Шалганова.

Yебсайтът е създаден от Webserotonin

Уеб дизайнът е направен от Brandly Collective

Снимки: Bash

Изображения: Freepik Storyset

lawbach-feather-icon Съдържание на уебсайта

Съдържанието на уебсайта, общата структура, логото, текстовете, изображенията, анимирани или не, и звуците, от които е съставен уебсайтът, са изключителна собственост на LAWBACH. Всяко използване, пълно или частично, на този уебсайт и неговото съдържание, по какъвто и да е начин, без предварително изрично упълномощаване от LAWBACH е забранено и представлява нарушение санкционирано от чл. L.335-2 и сл. от Френския кодекс за интелектуалната собственост.

Уебсайтът, достъпен на www.lawbach.com, се хоства от NS 1 OOD, дружество с капитал от 5000 лв., ЕИК 175018740 - със седалище и адрес на управление бл. Александър Малинов, ет. 4, офис 9-10, 1715 София, България, с уебсайт www.ns1.bg.

lawbach-feather-icon Политика за поверителност

При изпълнение на адвокатската си дейност на LAWBACH и се налага да събира лични данни. Събирането на данни систематично се основава на съгласието на съответното лице или на законово задължение.

Събират се само данни, които са строго необходими за дейността на адвокатска кантора.

Контактна форма

LAWBACH събира лични данни на потребители на уебсайта, желаещи да осъществят контакт с адвокатската кантора чрез онлайн формата за контакт. Тези данни са необходими, за да се отговори на тяхното онлайн запитване. Задължителните данни събрани чрез формата за контакт за следните: фамилия, имейл адрес и телефонен номер на съответното лице.

Данни на клиента

От клиентите на LAWBACH се изисква да поверяват на адвокатската кантора чувствителна и поверителна информация. Тази информация се събира и обработва с цел изпълнение на изискванията на клиента или изпълнение на законови задължения.

Продължителност и място на съхранение на данните

Данните, събрани от контактната форма на LAWBACH, се съхраняват, освен ако законът не изисква друго, за максимална продължителност от 1 година, считано от последния установен контакт.

Данните, събрани от клиенти на LAWBACH, се съхраняват за период, предвиден от правилата, уреждащи адвокатската професия. Данните, за които няма законов срок на съхранение, се съхраняват най-много 10 години след края на на работните отношения между LAWBACH и клиента.

Събраните данни се пазят безопасно на защитен сървър за тази цел в адвокатската кантора. Въведени са технически и управленски мерки, за да се гарантира безопасността на съхраняваните данни.

Сигурност на данните

Адвокатската кантора обучава своите сътрудници и партньори по отношение на сигурността на данните.

Служителите и сътрудниците на LAWBACH се ангажират да действат по възможно най-добрия начин, за да гарантират сигурността и поверителността на данните. Те ще информират незабавно адмонистратора на лични данни, както и ИТ отдела при всяко подозрение за нарушение на сигурността или поверителността на данните.

Адвокатската кантора избира своите изпълнители, като взема предвид техния капацитет да гарантират сигурността на данните, които те трябва да защитят. LAWBACH редовно проверява дали неговите изпълнители са годни да гарантират тази сигурност.

Изпълнителите на адвокатското дружество се ангажират да информират адвокатското дружество в случай на нарушение на сигурността или нарушаване на поверителността на съхраняваните от тях данни.

Права на субектите на лични данни

Субектът се ползва от право на достъп, коригиране, изтриване, актуализиране, ограничаване на обработката и пренасяне на данните.

Субектът може също така да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и да възрази срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни.

Субектът на лични данни може да упражни правата си пишейки на accueil@lawbach.com или на LAWBACH, 222, булевард Сен Жермен, 75007 Париж, Франция, относно „ Права на субектите на лични данни “ и прикачи копие от неговия документ за самоличност.

LAWBACH ще отговори на запитването възможно най-скоро и в максимален срок от един месец от получаване на запитването и проверка на самоличността на субекта.

Този срок може да бъде удължен до два месеца в случай на сложност и многобройност на заявките, в който случай субектът ще бъде предварително информиран.

Администраторът на данни на LAWBACH е Одри Пикар, 222 булевард Сен Жермен, 75007 Париж, Франция (apicard@lawbach.com).

Тя е отговорна за доброто прилагане на законовите разпоредби относно обработката на данни, както и за ефективността на правата субектите на лични данни.

Данните за контакт на администратора на данни са посочени на уебсайта на фирмата и са съобщени на служителите и сътрудниците на фирмата.

lawbach-feather-icon Бисквитки

Потребителят е информиран, че по време на посещението му на уебсайта www.lawbach.com бисквитки могат автоматично да бъдат инсталирани на софтуера на неговия браузър.

Бисквитката е блок от данни, който не позволява на потребителите да бъдат идентифицирани, но се използва за записване на информация, свързана със сърфирането на потребителя в сайта.

Бисквитките, използвани от LAWBACH, ни дават възможност да установим статистически данни и обеми на посещаемост както и използването на различните елементи съставляващи нашия сайт. Това ни позволява да подобрим конфигурацията, интереса, дизайна и ергономичността на нашия сайт.

По всяко време можете да конфигурирате софтуера на браузъра Ви така, че бисквитките да се запазват във Вашето устройство или, напротив, да бъдат отхвърлени. Можете също така да конфигурирате софтуера на браузъра Ви, така че да Ви се предлага възможност да приемате или отхвърляте бисквитки от време на време, преди бисквитката да може да бъде съхранена на Вашето устройство.

Моля, обърнете внимание: всяка конфигурация вероятно ще промени Вашето сърфиране в интернет и Вашите условия за достъп до определени услуги, изискващи използването на бисквитки.

Конфигурацията за управление на бисквитките на всеки браузър (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome и т.н.) е различна. Обикновено можете да намерите различните настройки в менюто за помощ на Вашия браузър.

LAWBACH използва следните бисквитки:

Google Analytics

Lawbach използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Ако потребителят не желае да изпраща информация до Google Analytics, може да изтегли и инсталира този модул в своя уеб браузър. Потребителят може да изтегли модула за отказ от Google Analytics, като кликне върху този линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

За повече информация относно поверителността и сигурността, свързани с Google Analytics, Потребителят може да кликне върху следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr.

Потребителят има право на достъп, изменение или отегляне на съгласието си за обработка по всяко време на данните, съобщени чрез бисквитки при условията, посочени по-горе.

Потребителят на уебсайта LAWBACH трябва да се въздържа от събиране на информация, до която има достъп, както и да се въздържа от използване на тази информация или каквото и да е действие, което може потенциално да наруши личния живот или репутацията на друго лице.

lawbach-feather-icon Линкове

LAWBACH не носи отговорност за линковете намиращи се в този уебсайт водещи към други уебсайтове налични в Интернет пространството. Потребителите на сайта не могат да създават линкове водещи към уебсайта на LAWBACH без изричното предварително разрешение на LAWBACH.

lawbach-feather-icon Разрешение за възпроизвеждане на съдържание и използване на външни линкове

За всякава информация и искане за възпроизвеждане на съдържание от уебсайта www.lawbach.com (текст, фигури, графики, илюстрации, снимки) под каквато и форма да е, както и използване на външни линкове, моля изпратете имейл на accueil@lawbach.com

lawbach-feather-icon Общи условия за ползване

Информацията, която се съдържа и може да се намери на уебсайта, се предоставя само за справка от LAWBACH. Тя може да бъде променена по всяко време без предизвестие. В никакъв случай тази информацията не представлява съвет или услуга от какъвто и да е характер.

Потребителят поема пълната отговорност за ползването на уебсайта или съдържащата се в него информация. LAWBACH не носи отговорност за щети, причинени при ползване на уебсайта от потребителя.

Настоящите общи условия имат за цел да ви информират за нашата политика и практики за поверителност, както и за избора, който можете да направите относно начина, по който данните Ви за контакт се събират онлайн и как се използват. Уебсайтът и нашата професионална дейност са регулирани от френското законодателство. Всички спорове, произтичащи от използването на нашият уебсайт ще се отнасят за решаване от компетентния френски съд.