lawbach-feather-icon

Търговско право

feather-icon
Изготвяне на общи условия за покупко-продажба, общи условия за ползване, ценова прозрачност, ограничителни практики
feather-icon
Изготвяне на договори за изключителна и селективна дистрибуция и договори за франчайз
feather-icon
Изготвяне на договори за продажба, лицензионни договори, рамкови договори и договори за наем
feather-icon
Прехвърляне на бизнес активи, компенсация при евикция
feather-icon
Судебни спорове: нелоялна конкуренция и паразитизъм, внезапно прекратяване на установени търговски отношения
feather-icon
Вземания