lawbach-feather-icon

Трудово право

feather-icon
Изготвяне на трудови договори, подкрепа при преговори в контекста на прекратяване на трудови договори, международна мобилност
feather-icon
Одити за съответствие
feather-icon
Съдействие в рамките на процедурите за информиране и консултиране на френските представителни организации на служителите, колективно договаряне, правилници за вътрешен трудов ред, етична харта, трансфер на дейност или аутсорсинг
feather-icon
Психосоциални рискове
feather-icon
Индивидуални и колективни спорове пред съдилищата: съкращения, дискриминация, тормоз, колективен статут, условия на труд, възнаграждения