lawbach-feather-icon
Лора Шалганова, Адвокат и Съдружник в LAWBACH, в офиса на кантората в Париж

Лора Шалганова

Практикувам иновативно, динамично и ефективно право в служба на Вашите предизвикателства!

Практикувайки както във Франция, така и в България, Лора Шалганова предоставя своя дългогодишен адвокатски опит в услуга на клиентите на адвокатска кантора LAWBACH.

Лора Шалганова е експерт в успешното разрешаване на комплексни случаи в полза на частни, институционални и мултинационални компании, както и на малки и средни предприятия. Благодарение на доказан ноу-хау и владеенето на няколко езика, Лора знае как да осъществи Вашите проекти - дори и тези, поставящи много високи изисквания и свързани с международни амбиции и цели.

lora-shalganova linkedin