lawbach-feather-icon
Семинар на LAWBACH на тема Дългосрочната Частична Дейност

Поддържане на заетостта във Вашето дружество, благодарение на Дългосрочната Частична Дейност

LAWBACH проведе онлайн семинар за Seine Ouest Entreprise et Emploi на 19 януари 2021 г. на тема запазване на заетостта в дружеството, благодарение на Дългосрочната Частична Дейност (Activité Partielle Longuer Durée - APLD). Създаден от втория закон за извънредни ситуации от 17 юни 2020 г. и в сила от 31 юли 2020 г., APLD е една от мерките, включени от френското правителството в плана за възстановяване.

Целта на тази мярка е да гарантира запазването на заетостта в дружества, които са изправени пред трайно намаляване на дейността, без това да ги доведе до несъстоятелност.

APLD е инструмент, който трябва да се използва в случай на:

  • намаляване на дейността,
  • липса на краткосрочна видимост на компанията, с оглед връщане към нормална дейност,
  • необходимост от намаляване на финасовото тегло на заплатите,
  • запазване на работните места и умения на служителите,
  • дружеството се ангажира да запази работните места.

    Виж онлайн семинара