lawbach-feather-icon

Дигитално право и нови технологии

feather-icon
Информационни технологии, договори в областта на информатиката
feather-icon
Договори за проектиране и реализация на дигитални платформи, общи условия, Е-търговия
feather-icon
Одит за съответствие на дигитални процеси
feather-icon
Консултации и одит на доказателствената сила на дигитални средства
feather-icon
Одит на защитата на лични данни в съответствие с разпоредбите на Новия Общ регламент относно защитата на личните данни (GDPR).
feather-icon
Експертиза на длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД)